Zakłady karne nie mają już miejsc na przyjmowanie skazanych osób

09.10.12

Nie jest już tajemnicą, że na chwilę obecną służba więzienna ma ogromne problemy z przyjmowaniem do siebie przestępców skazanych wyrokami sądowymi.

Nie jest już tajemnicą, że na chwilę obecną służba więzienna ma ogromne problemy z przyjmowaniem do siebie przestępców skazanych wyrokami sądowymi. Niemożliwe jest już zwiększanie dopuszczalne ilości osób w jednej celi ponieważ więźniowie musza odbywać swoja karę pozbawianie wolności w humanitarnych warunkach. Przepełnienie więzień jest spowodowane jest w dużej mierzej przestarzałą infrastrukturą oraz brak prac nad powstawaniem nowych ośrodków karnych ale także złą polityką sądów, które często zasądzały kary pozbawienia wolności za przestępstwa o małej szkodliwości społecznej. Swego czasu w zakładach karnych przebywało wiele osób skazanych za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości. Obecnie problemy są tak wielkie, że jak się szacuje około trzydzieści tysięcy osób ma odroczone jeśli chodzi o odbywanie kary. Jest to w myśl polskiego prawa dozwolone i coraz bardziej popularne. To sąd decyduje kiedy dany sazany ma rozpocząć odbywanie swojej kary. Aby odciążyć więzienia coraz częściej sądy zmuszone są wydawać wyroki pozbawienia wolności w zawieszeniu za mniej niebezpieczne przestępstwa a do zakładów penitencjarnych kieruje sprawców poważnych zbrodni.

więcej...

Kiedy można zrezygnować z opieki nad dzieckiem, które adoptowaliśmy

09.10.12

Niewielu ludzi wie, że jest możliwość zrezygnowania z adoptowanego dziecka.

Rodzice dziecka wieku szkolnym mogą sprawdzić kompetencje danej szkoły

09.10.12

Niewiele osób wie, że ma on możliwość sprawdzenia jak dana szkoła wypełniała swoje zadanie powierzone jej przez ministerstwo edukacji.

Adwokaci sprzeciwiają się przeciwko polityce inwigilacji obywateli Polski

09.10.12

Cała palestra jest zgodna, że ostatnie działania, które podejmowane przez instytucje typu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego są niezgodne z polską konstytucją i naruszają wolność każdego obywatela naszego kraju.

Zakłady karne nie mają już miejsc na przyjmowanie skazanych osób

09.10.12

Nie jest już tajemnicą, że na chwilę obecną służba więzienna ma ogromne problemy z przyjmowaniem do siebie przestępców skazanych wyrokami sądowymi.

Ten kto wprowadził wadliwy produkt do obiegu jest odpowiedzialny za jego usunięcie.

09.10.12

Na polskim rynku odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju produkty odpowiada osoba, która wprowadziła go na rynek.

Polecamy


Kategorie
Linki sponsorowane